Gevel Wolstraat 2zones internet cafe

Bij 2zones was iedereen welkom: grote en kleine mensen, jonge en oudere mensen, binnen- en buitenlanders, dikke en dunne mensen, blondjes en brunettes, college boyz en punkers, anonieme- en bekende Vlamingen. Ook deze medeburgers bezochten 2zones:

  • Julien Schoenaerts
  • Jan Decleir
  • Panamarenko